2020/0003 E arsiv Perakende satış ve Ek Mali Tablo hk

e-Arşiv Fatura perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir.
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecek.
2020 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI
2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin, 2020 yılında verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi