2020/0007 2019 Yılı Kira Beyannamesi Nasıl Doldurulur

Kira Beyannamesi Nasıl Doldurulur Gelir Vergisi Kanunu’nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmekte olup bu gelirler belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Kimler kira geliri elde etmiş sayılır?Hazır Beyan S…

2020/0006 Gelir Vergisi Tarifesi 2020

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 22.000 TL'ye kadar %15 49.000 TL'nin 22.0…

2020/0004 YIL GEÇTİKTEN SONRA GEÇ GELEN FATURA HK

YIL GEÇTİKTEN SONRA GELEN FATURALARDAKİ KDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI *Mükellefler geçmiş yıla ilişkin gelen faturalarda bulunan KDV'yi takip eden yılda da indirim konusu yapabilirler. *Yıl geçtikten sonra gelen faturalarda yer alan tutarların dönemsellik ilkesi gereği Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden gider veya maliyet olarak dikka…

2020/0003 E arsiv Perakende satış ve Ek Mali Tablo hk

e-Arşiv Fatura perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecek.…

2020/0002 UETS (Uluslararası E Tebligat) Hk.

Sayın Mükellefimiz, 01.01.2020 tarihinde UETS (Uluslararası E Tebligat) devreye girdi. Tüm Resmi Kurumlardan gelen tebligatlar Tlf Mesaj, Mailinize Bilgi, Kep adresine gönderilecektir. Sıkı takip etmenizi ve gelen mesajları anında bizle paylaşmanızı unutmayınız. Bizim gelen Tebligatı görme şansımız yoktur. takip etmemiz halinde gelen tebligat yapı…

2020/0001 E-ARŞİV E-FATURA HK

Sayın Mükellefimiz, e Arşiv Portalı Giriş Ekranları Açıldı. 5 bin ve 30 bin üzeri e-Arşiv Fatura kesmek içib Gib e-Arşiv Portalı kullanıma açıldı. e-Arşiv Portalına Giriş e-Arşiv Fatura Portalı Giriş Ekranına ebelge.gib.gov.tr adresi Portal Bölümünde 5.000 TL ve 30.000 TL e-Arşiv Fatura Portalına Giriş linkine tıklayarak veya https://earsivpo…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi