2020/0004 YIL GEÇTİKTEN SONRA GEÇ GELEN FATURA HK

YIL GEÇTİKTEN SONRA GELEN FATURALARDAKİ KDV'NİN İNDİRİM KONUSU YAPILMASI

*Mükellefler geçmiş yıla ilişkin gelen faturalarda bulunan KDV'yi takip eden yılda  da indirim konusu yapabilirler.

*Yıl geçtikten sonra gelen faturalarda yer alan tutarların dönemsellik ilkesi gereği Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden gider veya maliyet olarak dikkate alınılmamamsı yani kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

*01 Eylül 2019 tarihli mal alış faturasının alıcı tarafından 01 Şubat 2020 tarihinde yasal defterlere kaydedilmesi halinde, bu faturadaki Kdv, Şubat 2020 dönemi KDV beyannamesi ile beyan edilerek indirim konusu yapılabilecektir. 

Dayanak 7104 sayılı kanınun 8. Maddesi

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi