2020/0005 Bazı Teslimlerde Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Değişti.

Bazı Teslimlerde Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Değişti.

03.03.2020 Tarih 31057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile Bazı teslimlerde KDV Tevkifat oranı değişmiştir. 

01.04.2020 Tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tevkifat oranı değişen teslimlerin listesi aşağıdadır. 

KAPSAM

ESKİ ORAN

01.04.2020’DEN
İTİBAREN YENİ ORAN

Külçe Metal Teslimi

5/10

7/10

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

5/10

7/10

Hurda ve Atık Teslim

5/10

7/10

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi